Cách 1

Nhập Text, vào Object ->Expand – >bỏ tích Fill để chuyên Text thành Vector

Sau đó chọn Gradient Tool (G) và chỉnh màu cho đoạn Text vừa chọn

Cách 2 :

Vẽ vector trước, cho Text đè lên Vector, dùng Ctrl + ] hoặc Ctrl + [ để chuyển các vật thể trong AI nằm trên hay nằm dưới nhau.

Chọn đồng thời cả 2 đối tượng, chuột phải chọn Make Clipping Mask

Ở đây muốn đổi màu thì ta chọn Vector ở dưới và tô màu

Cách 3 : Nên dùng

Nhập text, trong Text cần sửa, đẩy màu Fill lên, chọn phần None (/) để loại bỏ màu sắc đối tượng này

Sau đấy ấn Ctrl + / , biểu tượng Fill ở trên sẽ được tô màu, chọn Gradient (>)ngay bên cạnh để tô màu cho text này

Lúc này có thể vào Apperance để tùy chỉnh màu sắc