Cách 1 : Dùng pentool chọn

Dùng pentool, vẽ vùng cần chọn, chuột phải, chọn Make Selection -> OK

Chọn add a mask ở góc để loại bỏ các phần không được chọn

Ở các phần nét thừa, có thể chọn Brush(B) để xóa đi, nếu để ở phần màu là Đen- Trắng. Ngược lại để Trắng- Đen để tô lấy lại các phần đã bị loại bỏ trước đó

Cách 2 : Dùng channel ( nên dùng khi màu tách biệt hẳn với vật)

Vào Window-> Channel. Chọn tiếp 1 trong 3 Layer ở kênh Channel. Layer nào thấy tương phản rõ nhất vật cần tách với nền, Ctrl+J để thêm Layer làm việc. Ở đây tác giả chọn Blue

Trên thanh Menu -> Image -> Adjustments -> Level (Ctrl + L) để hiện rõ bảng tăng tương phản cho nhìn rõ tách biệt

Chọn Dodge Tool (O) -> Phần Range chọn Highlight để lấy tách phần sáng

Dí ctrl, bấm vào Layer đang chọn làm việc ở đây, sau đấy tích chọn vào Layer RGB

Chọn Select -> Inverse (Ctrl + Shift + I) để chọn phần cái cây. Vì ở trên ta chọn highlight là vùng trắng, nên bước này chọn các vùng ngược lại. Ở đây là cái cây.

Qua Layer ban đầu, chọn add a mask

Dùng Brush để lấy lại hoặc xóa các chi tiết nhỏ cho đến khi hoàn thành.

Cách 3 : Dùng Selection tool

Trong quá trình dùng, dí Shift để thêm vùng chọn, dí Alt để xóa các vùng chọn

Cách 4 : Dùng magic Eraser Tool

Bấm vào màu nền là xong