Chọn công cụ Clone Stamp (S), ở phần Sample chọn Current & Below để lấy mẫu nhân bản ngoại cảnh cho layer đấy và layer phía dưới

Dí Alt để lấy mẫu ngoại cảnh, sau đó di chuyển để bôi ra các vùng khác.Điều chỉnh Hardness của Brush để làm rõ hoặc mờ phần nhân bản.

Vào Window -> Clone Source để hoán đổi lại mẫu

Ở phần khó xóa, vào Ruler, Dùng Lasso Tool tạo góc để sửa tiếp

Bỏ tích Align để cố định vùng lấy mẫu, hoàn thành xong Ctrl +D để bỏ chọn vùng vừa chỉnh sửa

Ấn Ctrl + Shift + Alt + E để tạo Layer mới trồng lên các layer cũ, sau đó chọn Patch Tool, khoanh vùng cần chọn và kéo ra để loại bỏ cho cùng màu mặt đường

Tiếp theo dùng Patch tool sửa các phần còn lại.